O tym jak ŻYCZLIWY PSUS zarządza jakością poprzez przypisywanie umyślności

Autor: Paweł Lechowski 3/23/2010 6:18:00 PM Ilość odsłon: 22214 Kategoria: Portal

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu postanowił wprowadzić System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami Normy PN – EN ISO 9001:2001, który traktowany jako narzędzie zarządcze zapewnia wzrost poziomu jakości obsługi i równocześnie daje możliwość uporządkowania procesu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym. Zarówno Kierownictwo jak i pracownicy Urzędu wiedzą i zdają sobie sprawę z roli Urzędu Skarbowego jako jednostki administracji rządowej, dlatego wypełniając swoją misję zobowiązaliśmy się realizować politykę jakości poprzez:

działania nastawione przyjaźnie do podatników i innych klientów, oparte na 
  praworządności, prowadzące do pogłębienia zaufania do organów podatkowych
 
Podatnik zapomina złożyć w urzędzie informacji wewnątrzwspólnotowej, informacje składa po terminie. Zazwyczaj w takim przypadku organ podatkowy poucza podatnika, że „w przypadku ponownego uchybienia terminu zostanie wszczęte postępowanie karno-skarbowe”.     
 
Co robi Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy – przypisuje sprawcy umyśłność  działania, z marszu wszczyna postępowanie karno-skarbowe i proponuje ze swojego cennika – mandat 800 zł.
Dlaczego tak się dzieje - poczytaj na stronie 29  dokumentacji systemu zarządzania jakością. - dla PSUSa się liczą wskażniki.

Podatnik  odmawia  zapłacenia sprawa trafia do sądu.

Ile kosztuje działanie PSUSa, który rzekomo jest  nastawiony  przyjaźnie do podatników.
 
Lista osób zaangażowanych przez PSUSa do ukarania podatnika, który  wysłał informacje po terminie:
 
Wanda Lizurek     oskarżyciel skarbowy
Dariusz Zbroński   p.o. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie
 Edyta Kasprzak  z-ca naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego  
Grażyna Cerek-Raszyk wicedyrektor izby skarbowej w Katowicach
Bożena Depta   Starszy Komisarz Skarbowy
Jerzy Guzek Komendant III Komisariatu Policji W Częstochowie
Janusz Niemyjski   Z-ca Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego
Ewelina  Pałgan-Witek Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu
 Adam Haberka  Sędzia ASR
Beata Świderek Sędzia Sądu Okręgowego
Witold Dzień Sędzia Sądu Okręgowego
Michal Roszkowski Sędzia Sądu Rejonowego
Marta Bojar  Starszy Sekretarz Sądowy
Aleksandra Zapała-Wygaś Sędzia Sądu Rejonowego
Barbara Wyrodek   Sekretarz sądowy
Michał Niedopytalski  Sędzia Sądu Rejonowego
Małgorzata Gumniak protokolant
Agata Kubica po Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds Handlu
                            Wewnątrzwspólnotowego
Katarzyna Duczmalewska Protokolant
Joanna Glinska Sekretarz Sądowy
 
czyli przyjazny PSUS zaangażował do sprawy:
 
1 dyrektora izby skarbowej 
3 naczelników urzędu skarbowego 
3 komisarzy skarbowych
1 komendanta policji
7 sędziów sądu
5 pracowników sądowych
 
 
Lista organów państwa zaangażowanych przez PSUSa w sprawie niezłozenia  informacji w terminie:
 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Izba Skarbowa w Katowicach
III Komisariat Policji  w Częstochowie
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Sąd Okręgowy w Katowicach
Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu  
 
                  Zapraszam na pierwszą rozprawę (po uchyleniu wyroku) 
                  w dniu 29 marca 2010 g godz. 11:15 sala K55 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu 
                  ul. Kaliska 7  

dokumenty sprawy SK-P-600-rK. 54/2008  

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3525990