Henryk Sienkiewcz po Noblu, a przed wyborami do sejmu w 1905 roku

Autor: Paweł Lechowski 10/12/2019 5:35:00 PM Ilość odsłon: 2581 Kategoria: Portal

   Przed wyborami do sejmu – słowo noblisty.

 

Pytaniem,  kogo wybrać do sejmu, zajmuje się coraz więcej nasze społeczeństwo i prasa.  Podnoszą się głosy, zalecające tych lub owych kandydatów. Jedni radzą nam ekonomistów, jako najsprawniejszych przewodników na drodze, wiodącej do ogólnego dobrobytu; inni – takich polityków, którzy odczuwają najlepiej dusze narodową; inni poczytują za główną zaletę znajomość zadań prawno-społecznych, inni – pedagogicznych i w ogóle kulturalnych.

Przede wszystkim jednak wysuwają swych ludzi stronnictwa. – „Kto nie należy do nas , ten tym samym jest nieodpowiedni i niegodzien” – oto w istocie rzeczy zasad i hasło, pod którym rozpoczynają się rzeczy wyborcze. A w ten sposób gdybyśmy wysłuchali wszystkich stronnictw, pokazałoby się, że wcale nie  ma ludzi odpowiednich i godnych.

 Powinien nasz naród, właśnie dzięki swej przeszłości i w imię swej tradycji, zdobyć się na zastęp ludzi, którzy mogli zająć poważne i wybitne stanowisko w izbie państwowej, złożyć  świadectwo odziedziczonych i przechowanych, w głębi narodowej duszy uzdolnień, odznaczyć się rozumem stanu, gruntowaną znajomością spraw  i ciążących na przedstawicielstwie zadań, odznaczyć się bystrością w wyborze dróg, wiodących do celu, prawością, prawością w taktyce parlamentarnej. A wreszcie, powinien zalecić takich, na których narodowym sumieniu i charakterze można złożyć swe losy w ich ręce.

 Wszelki parlament jest  to młyn, którego mechanika prędko oddziela ważne ziarno od plew. W normalnych warunkach pracy wrażenia, wywoływane przez sejmowych krzykaczy, mijają, jak fajerwerki, zostawiając po sobie jedynie dym – istotny zaś wpływ, głęboki, wyciskający swą pieczęć na wszelkich sprawach i urabiający przyszłość dziejową, wywierają w dłuższym biegu lat tylko prawdziwie   w y b i t n i   przedstawiciele wielkich idei i silne, a solidarne grupy, które idą za ich przewodem.

Potrzeba nam wpływu – szukajmy więc odpowiednich ludzi.

Ale gdzie ich znaleźć i jakich właśnie nam potrzeba?

Gdzie? –  odpowiedź nietrudna. W całym kraju.

A również bez wahania można powiedzieć,  jakich ludzi należy wybrać?

Przede wszystkim ludzi wybitnej pracy.

A następnie należy wybierać ludzi wybitnej wiedzy.

Szukajmy w całym kraju ludzi najlepszych.

Szukajmy ludzi najznakomitszej wiedzy i największego talentu, a gdy znajdziemy takich, którzy z owymi przymiotami łączyć będą wielką miłość kraju i niezłomny charakter, wówczas będziemy mogli sobie powiedzieć, że spełniliśmy patriotyczny obowiązek.

 

                                                                                Henryk Sienkiewicz (1905 rok)

W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany został literacką Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i – jak podkreślił jeden z jurorów – „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”. W swoim odczycie noblowskim laureat powiedział, że choć Polska uważana jest za martwą i pogrzebaną, to jednak dzięki jego nagrodzie dała ona świadectwo swej sile przetrwania i woli zwycięstwa.

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane


 Ilość odsłon:3578526